Gwarancja ORBEA

Ciągłe starania, jakie podejmujemy, aby zaprojektować wysokiej klasy rowery, pozwalają nam zapewnić klientom następującą gwarancję.

 

Zgodnie z prawem oferujemy dwuletnią GWARANCJĘ PRAWNĄ

 

 • ORBEA udziela gwarancji na wszystkie produkty, które produkuje lub dystrybuuje w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z niezgodnością przez pierwsze dwa lata po ich zakupie. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko dla pierwotnego nabywcy produktu, który ma prawo, w przypadku braku zgodności, do naprawy lub wymiany wadliwego produktu, całkowicie bezpłatnie dla użytkownika, którego ten problem dotyczy z zachowaniem warunków szczególnych jakimi mogą być stosowne przeglądy lub interwały serwisowe podane dalej, w takich przypadkach warunki te określane są przez danego dystrybutora części która podlega odpowiednim procedurom serwisowym w tym odpłatnych przeglądów.

 • Podobnie, niniejsza gwarancja obejmuje również lakiery i wady korozyjne na wszystkich ramach i sztywne widelce montowane na naszych rowerach w okresie określonym w pierwszym akapicie niniejszej gwarancji.

 • Niniejsza gwarancja prawna od firmy Orbea jest w pełni zgodna z gwarancjami prawnymi i gwarancyjnymi oferowanymi przez producentów i dystrybutorów poszczególnych elementów innych marek montowanych na naszych rowerach, a w przypadku jakiegokolwiek braku zgodności któregokolwiek z tych elementów użytkownik musi przedłożyć indywidualne roszczenia gwarancyjne dotyczące tych komponentów bezpośrednio u wspomnianych producentów lub sprzedawców.

WARUNKI

 • Składając reklamację na podstawie niniejszej gwarancji, użytkownik musi dostarczyć kopię dokumentu zakupu (faktury sprzedaży, paragon) do roweru

 • Użytkownik musi utrzymywać zakupiony produkt w dobrym stanie technicznym, zgodnie z instrukcjami i zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi dołączonej do roweru. ORBEA jest uprawniona do odrzucenia wszelkich roszczeń gwarancyjnych, które są bezpośrednim wynikiem złej obsługi produktu przez użytkownika.

 • Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w żadnym wypadku do uszkodzeń lub usterek wynikających z niedbałego używania roweru, braku przeglądów gwarancyjnych roweru i amortyzatorów w przypadku rowerów z amortyzacją, montowania innych nieoryginalnych akcesoriów, które nie są dostarczane ani montowane fabrycznie, ani jakiejkolwiek niewłaściwej manipulacji lub czynności konserwacyjnych wykonywanych przez użytkownika lub jakąkolwiek trzecią osobę.

 • Niniejsza gwarancja w żadnym wypadku nie obejmuje podzespołów i części roweru, które w naturalny sposób ulegają zużyciu z upływem czasu takich jak np. opony, chwyty i owijki kierownicy, klocki i tarcze hamulcowe, łożyska, uszczelki, pancerze i linki, gumowe części, szprychy, połączenia śrubowe, rozcentrowanie kół, pokrycie siodełka.

 • Ze względu na nieodłączne zagrożenie związane z używaniem roweru na drogach lub szlakach oraz fizyczne ryzyko wynikające z jego użytkowania, niniejsza gwarancja odnosi się tylko do wymiany niezgodnych elementów i nie obejmuje żadnych obrażeń ciała w żadnym wypadku, który mógłby spowodować bezpośrednio lub pośrednio z powodu ich nieprawidłowego działania podczas użytkowania. W razie wypadku drogowego, niezależnie od bezpośredniej przyczyny, gwarancja firmy Orbea zostanie uznana za całkowicie nieważną.

PROCES

 • W celu rozpatrzenia roszczenia związanego z niniejszą gwarancją, użytkownik musi przejść do punktu sprzedaży, w którym zakupił produkt, aby dealer mógł przetworzyć gwarancję prawną. Jeśli nie można odwiedzić wspomnianego dealera lub jest to nadmiernie uciążliwe dla użytkownika, może on odwiedzić oficjalnego dystrybutora ORBEA, aby złożyć roszczenie, lub skontaktować się z ORBEA bezpośrednio, klikając poniższy link , aby otrzymać odpowiedni instrukcje dotyczące przetwarzania roszczenia gwarancyjnego. Składając reklamację na podstawie niniejszej gwarancji, użytkownik musi dostarczyć kopię dokumentu zakupu (faktury sprzedaży, paragonu) do roweru. Niniejsza gwarancja zależy od decyzji naszych techników odnośnie rodzaju lub zgodności lub niezgodności produktu, po przeanalizowaniu danej usterki.

 • Jeśli naprawa nie jest możliwa, a ORBEA zdecyduje się na wymianę produktu, ORBEA wymieni niezgodny produkt na inny podobny produkt, a jeśli nie będzie to możliwe ze względu na zapasy, użytkownikowi zostanie dostarczony inny produkt o podobnej jakości i cechach, które są dostępne w asortymencie ORBEA w roku, w którym zgłoszono roszczenie gwarancyjne. W przypadku gdy zmieni się standard w stosunku do produktu reklamowanego ORBEA nie gwarantuje produktów uzupełniających np. zmieni się rozmiar produktu (np. koła rozmiar 26 na inny), rodzaj mocowania, lub inne.
   

DOżYWOTNIA GWARANCJA ORBEA.

Firma Orbea z przyjemnością oferuje Państwu dożywotnią gwarancję po zakończeniu okresu ograniczonej gwarancji, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.

 

 • Aby uzupełnić gwarancję prawną, ORBEA oferuje wszystkim swoim użytkownikom dożywotnią gwarancję Orbea, która jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna. Składa się z dożywotniej gwarancji bez ograniczeń czasowych, która obejmuje wszystkie ramy i sztywne widelce montowane na naszych rowerach przed zerwaniem i / lub pęknięciami.

 • Wieczysta gwarancja firmy Orbea zapewni również ochronę na lakier, i korozję na wszystkich ramach i sztywnych widelcach przez 1 rok po zakończeniu gwarancji prawnej (innymi słowy, przez okres do 3 lat od zakupu produktu przez użytkownika ).

 • Składając roszczenie w ramach Dożywotniej Gwarancji firmy Orbea, kupujący ma prawo do naprawy lub wymiany uszkodzonych lub pękniętych ram lub sztywnych widelców.

WARUNKI

 • Niniejsza gwarancja będzie ważna tylko dla pierwotnego nabywcy produktu, który musi wypełnić formularz rejestracji online roweru lub ramy w ciągu 30 dni od zakupu produktu. Niniejsza gwarancja nie może zatem zostać przekazana innym stronom, które następnie nabywają materiały objęte gwarancją, ponieważ nie są one pierwotnym nabywcą. Składając reklamację na podstawie niniejszej gwarancji, użytkownik musi dostarczyć kopię dokumentu zakupu (faktury sprzedaży) do roweru.

 • Gwarancja nie obejmuje w żadnym przypadku uszkodzonych lub popękanych części wynikających z niedbałego używania roweru, montowania innych nieoryginalnych akcesoriów niedostarczonych lub montowanych fabrycznie lub jakichkolwiek niewłaściwych manipulacji lub czynności konserwacyjnych wykonywanych przez użytkownika lub jakiekolwiek inną stronę trzecią w ich imieniu.

 • Użytkownik musi utrzymywać zakupiony produkt w dobrym stanie użytecznym, zgodnie z instrukcjami i zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi dołączonej do roweru lub publikowanych na stronach internetowych, a ORBEA ma prawo odrzucić wszelkie roszczenia, które są bezpośrednim wynikiem złej konserwacji produktu przez użytkownika.

 • Ze względu na nieodłączne zagrożenie związane z używaniem roweru na drogach lub szlakach oraz fizyczne ryzyko wynikające z jego użytkowania, niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie wymiany wadliwych elementów i nie obejmuje szkód osobowych w każdym przypadku, który może wywodzić się bezpośrednio lub pośrednio od ich nieprawidłowego działania podczas użytkowania. W razie wypadku drogowego, niezależnie od bezpośredniej przyczyny, gwarancja firmy Orbea zostanie uznana za całkowicie nieważną.

 

 • W celu rozpatrzenia roszczenia związanego z niniejszą gwarancją, użytkownik musi przejść do punktu sprzedaży, w którym zakupił produkt, aby dealer mógł przetworzyć gwarancję prawną. Jeśli nie można odwiedzić wspomnianego dealera lub jest to nadmiernie uciążliwe dla użytkownika, może on odwiedzić oficjalnego przedstawiciela ORBEA, aby złożyć reklamację, lub skontaktować się bezpośrednio z ORBEA, klikając poniższy link , aby otrzymać odpowiednie instrukcje do przetwarzania roszczenia gwarancyjnego. Składając reklamację na podstawie niniejszej gwarancji, użytkownik musi dostarczyć kopię dokumentu zakupu (faktury sprzedaży) do roweru.

 • Jeśli naprawa nie będzie możliwa, ORBEA wymieni niezgodny produkt na inny o podobnych właściwościach, a jeśli nie będzie to możliwe zgodnie z tymi warunkami, ORBEA może zdecydować się na dostarczenie użytkownikowi innego produktu o podobnej jakości

 • Jeśli rama zostanie zastąpiona przez inny produkt o podobnej jakości i cechach, w którym złożono reklamację, niniejsza gwarancja nie obejmuje w żadnym aspekcie wymiany jakiegokolwiek podzespołu zainstalowanego na oryginalny rower, który jest niezgodny z produktem dostarczonym przez ORBEA, a użytkownik będzie odpowiedzialny za koszty wszelkiego rodzaju części, akcesoriów i / lub komponentów, które są wymagane do jego ostatecznego montażu.

 • Jeśli konieczne jest wysłanie produktu do placówek ORBEA, ORBEA pokryje koszty transportu, o ile roszczenie gwarancyjne zostało złożone u tego samego sprzedawcy, u którego zakupiono produkt. ORBEA zastrzega sobie prawo do obciążania użytkownika odpowiedzialnością za te koszty transportu oraz koszty związane z odesłaniem produktu, jeśli użytkownik zdecyduje się złożyć roszczenie gwarancyjne u dealera innego niż ten, od którego został zakupiony rower, lub bezpośrednio z ORBEA, lub jeśli gwarancja nie obejmuje roszczenia zgłoszonego przez użytkownika.

 • Użytkownik musi również zapłacić we wszystkich przypadkach koszty pracy wymaganej do demontażu, a następnie ponownego złożenia ramy i / lub widełek wymagających naprawy lub wymiany, jeśli ORBEA zostanie poproszona o wykonanie tej pracy. Podobnie, jeśli oficjalny sprzedawca jest proszony o świadczenie tych usług, użytkownik będzie odpowiedzialny za koszt tych prac.

 • Niniejsza gwarancja zależy od decyzji naszych techników odnośnie rodzaju niezgodności produktu, po przeanalizowaniu danej części. 

POLITYKA WYPADKOWA

Dla Twojego spokoju, Orbea oferuje politykę wypadków z następującymi możliwościami: 

W przypadku złamanej lub pękniętej ramy wynikającej z czynników zewnętrznych niezwiązanych z wadami produkcyjnymi, oferujemy rabat na nową, podobną ramę o szczegóły zapytaj u przedstawiciela które modele podlegają temu przywilejowi. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat zniżki w polityce dotyczącej wypadków, zapytaj swojego dealera. 

WARUNKI

 • Rower musi zostać zarejestrowany w ciągu jednego miesiąca od daty zakupu.

 • Przedstawienie faktury jest wymagane, aby otrzymać gwarancję.

 • Opcja zakupu dotyczy ramy podobnej lub równoważnej uszkodzonej ramie.

 • Użytkownik ponosi koszty robocizny związane z montażem ramy lub widelca w rowerze.

 • Opcja zakupu zostanie udostępniona po zwróceniu uszkodzonej ramki.

 • Orbea będzie odpowiedzialna za transport ramy. Jeśli dealer nie jest autoryzowanym sprzedawcą, Orbea zastrzega sobie prawo do nieopłacania kosztów transportu.

 • Komponenty peryferyjne nie są uwzględniane. W każdym indywidualnym przypadku Orbea rozszerzy ofertę sprzedaży o wymagane komponenty peryferyjne. 

GWARANCJA AMORTYZATORÓW

 • Producent amortyzatorów udziela w terminie i na zasadach przez niego określonych gwarancji na amortyzatory zamontowane w rowerach ORBEA.

 • Realizacją warunków gwarancji na terenie Polski są dystrybutorzy amortyzatorów zamontowanych w rowerach ORBEA. 

 • W przypadku wystąpienia usterki w amortyzatorze, gdy Klient chce skorzystać z uprawnień do gwarancji przynanych przez Gwaranta, powinien zgłosić się do sklepu, w którym dokonał zakupu roweru. Sprzedawca, jako pośrednik przekaże żądanie Klienta odpowiedniemu dysrtybutorowi lub Klient może zgłosić się bezpośrednio do dystrybutora amortyzatora.

 

 

Więcej informacji na stronie:

Gwarancja i rejestracja rowerów- https://www.orbea.com/pl-pl/gwarancja/

Produkty, instrukcje - http://content.orbea.com/pl-pl/present/

Interwały serwisowe amortyzatory Rock Shox (wymagane do gwarancji) - Tabela

Interwały serwisowe amortyzatory FOX (wymagane do gwarancji) - Tabela

Interwały serwisowe amortyzatory Suntour (wymagane do gwarancji) - Tabela

Zgłoszenie reklamacyjne można wysłać mailowo na adres: serwis@pol-sport.com  zamieszczając opis usterki, zdjęcia całego roweru oraz uszkodzonego elementu, dowód zakupu, dane kontaktowe. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl